Bestellijn (lokaal tarief): 0900 0299
✔ Geld-terug-garantie
✔ Snelle verzending
✔ 30 dagen recht op retourneren

Veiligheid en Privacy

Privacy- en cookieverklaring

Mediashop Benelux B.V.

 

 

Inhoud

A) Algemeen

B) Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke en contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming.

C) Definities

D) Verwerkingen

E) Beschikbaarstelling van de website en het aanmaken van logbestanden

F) Gebruik van cookies

G) Doorgifte van persoonsgegevens

H) Toesturen van reclame per email

I) Nieuwsbrief via email

J) Nieuwsbrieftracking

K) Registratie en gebruik van uw klantaccount

L) Bestelproces

M) Klantendienst en telefonische verkoop

N) Bezorg – en betalingsdienstverleners

O) Andere ontvangers van persoonsgegevens (dienstverleners)

P) Contactformulier en emailcontact

Q) Sollicitatie via het carrièreportal

R) Overige verwerkingen

S) Marketingsamenwerkingen

T) Rechten van betrokkenen

U) Beveiliging

V) Actualiteit en wijziging van deze privacy- en cookieverklaring

A. Algemeen

De bescherming en beveiliging van uw persoonsgegevens is erg belangrijk voor ons. Onze website verwerkt daarom gegevens uitsluitend in lijn met de Algemene verordening gegevensbescherming (hierna: AVG).

B. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke en contactgegevens van de functionaris gegevensbescherming

Ongeacht de manier waarop en de reden waarom u contact met ons opneemt, zijn wij

Mediashop Benelux B.V.

Transistorstraat 31

1322 CK Almere

Nederland

KvK-nummer: 69882649

 

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG.

Als verwerkingsverantwoordelijke zijn wij verantwoordelijk voor de informatiebeveiliging en de naleving van de beginselen voor gegevensverwerkingen overeenkomstig artikel 5 AVG.

U kunt ons bereiken via:

Tel.: 0800 24 000 24

Email: [email protected]

 

Gemeenschappelijk contactpunt

De functionaris gegevensbescherming van Mediashop is als volgt bereikbaar als gemeenschappelijk contactpunt voor alle beveiligingskwesties en vragen over gegevensbescherming:

Mediashop-Group
“t.a.v. DSB” of “met betrekking tot de AVG“

Schneiderstrasse 1, 2620 Neunkirchen

Email: [email protected]

 

C. Definities

De termen die in onze privacy- en cookieverklaring worden gebruikt, zijn gebaseerd op de termen die in de AVG gebruikt worden. Onze privacy- en cookieverklaring moet gemakkelijk te lezen en te begrijpen zijn, zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakelijke partners. Om dit te garanderen, willen we van tevoren de gebruikte terminologie toelichten.

a) Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna de "betrokkene" genoemd). Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd, wanneer deze direct of indirect, in het bijzonder door associatie met een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer speciale kenmerken, de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon geïdentificeerd kan worden.

b) Betrokkene

De betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de verwerkingsverantwoordelijke.

c) Verwerking

Verwerking betekent elk, met of zonder behulp van geautomatiseerde procedures, uitgevoerd proces of iedere reeks bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, organiseren, organiseren, opslaan, aanpassen of wijzigen, uitlezen, opvragen, gebruiken, openbaarmaking door indiening, verspreiding of andere vorm van verstrekking, matching of koppeling, beperking, verwijdering of vernietiging hiervan.

d) Beperking van de verwerking

Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel hun toekomstige verwerking te beperken.

e) Profilering

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij dergelijke persoonsgegevens worden gebruikt om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijk persoon te evalueren. Met name aspecten met betrekking tot functieprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verhuizing van die natuurlijke persoon te analyseren of voorspellen.

f) Pseudonimisering

Pseudonimisering is de verwerking van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet langer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegewezen zonder aanvullende informatie, op voorwaarde dat dergelijke aanvullende informatie gescheiden wordt gehouden en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet toegewezen kunnen worden aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

g) Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke is de organisatie, die het doe en de middelen van het verwerken van persoonsgegevens vaststelt.

h) Verwerker

De verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat persoonsgegevens verwerkt namens de verwerkingsverantwoordelijke.

i) Ontvanger

De ontvanger is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan aan wie persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of dit een derde partij is of niet. Overheidsinstanties die op grond van het Unierecht of het nationale recht persoonsgegevens kunnen ontvangen in verband met een bijzonder onderzoek worden echter niet als ontvangers beschouwd.

j) Derden

Een derde partij is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of ander orgaan dan de betrokkene, de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker.

k) Toestemming

Toestemming is elke vrijwillige en op elk moment herroepbare handeling door de betrokkene in de vorm van een verklaring of andere ondubbelzinnige bevestigende handeling, waarmee de betrokkene aangeeft dat hij instemt met de verwerking van zijn persoonsgegevens.

D. Verwerkingen

Wettelijke basis voor de verwerking van persoonsgegevens

De presentatie van informatie over onze producten, promoties en wedstrijden is gebaseerd op ons legitieme belang om u interessante informatie over ons bedrijf te bieden en volgt artikel 6 lid 1, sub f AVG als rechtsgrondslag.

De registratie voor de webshop en de aanmelding voor de nieuwsbrief vinden plaats op basis van uw vrijwillige en herroepbare toestemming overeenkomstig artikel 6 lid 1, sub a AVG. Door middel van deze privacy- en cookieverklaring wijzen wij u hier nog een keer op.

Als u een van onze producten bestelt, is de noodzakelijke verwerking van uw gegevens gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst die we met u zijn aangegaan. Dit volgt uit artikel 6 lid 1, sub b AVG als rechtsgrondslag. Dit geldt ook voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld. het beheer van uw winkelmandje of de overdracht van gegevens en inhoud ingevuld in het contactformulier.

E. Beschikbaarstelling van de website en het aanmaken van logbestanden

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Bij elke oproep van onze website verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de pc die de website oproept, resp. van de browser van het gebruikte eindapparaat (logbestanden) die tot aan het automatisch wissen worden opgeslagen. De volgende gegevens worden daarbij verzameld:

 1. Informatie over het type browser en de gebruikte versie
 2. Beeldschermresolutie
 3. Elke oproep van de site
 4. Besturingssysteem van de gebruiker
 5. Informatie over het type eindapparaat (mobiele telefoon, computer, tablet) en over het eindapparaat zelf
 6. IP-adres van de gebruiker
 7. Datum en tijdstip van de oproep
 8. Websites vanaf welke het systeem van de gebruiker op onze

Deze gegevens worden niet samengevoegd met andere gegevensbronnen. De gegevens worden bovendien verwijderd na een statistische evaluatie, die niet meer te herleiden is tot een identificeerbaar of geïdentificeerde websitebezoeker.

2. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is uw toestemming, in lijn met artikel 6 lid 1, sub a AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking  

De opslag van de gegevens in logbestanden geschiedt om de functionaliteit van de website te kunnen garanderen. Bovendien helpen de gegevens ons de website te optimaliseren en de veiligheid een stabiliteit van onze informatietechnische systemen te waarborgen. Daarnaast worden de logbestanden opgeslagen om uw winkelmandje te herstellen (bijv. als de sessie beëindigd wordt).

Gebruik van cookies

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Onze website gebruikt cookies. Bij cookies gaat het om kleine tekstbestanden die door de internetbrowser op uw eindapparaat worden opgeslagen, wanneer u een website bezoekt. Cookies bevatten een karakteristieke tekenvolgorde die een unieke identificatie van de browser mogelijk maakt bij een hernieuwd bezoek van een website. Middels het cookie wordt informatie opgeslagen die in relatie tot het specifiek gebruikte eindapparaat wordt verstrekt. In de cookie worden daarbij de volgende gegevens opgeslagen en doorgegeven:

 1. Taalinstellingen
 2. Producten in het winkelmandje
 3. Inloggegevens

Wij gebruiken op onze website bovendien cookies die een analyse van het surfgedrag van de gebruiker mogelijk maken. Met deze informatie kunnen wij de inhoud van onze website en de daarmee verbonden techniek verbeteren.

Bij een bezoek aan onze website wordt de gebruiker over het gebruik van cookies geïnformeerd middels een zogenaamde cookiebanner en wordt er om zijn toestemming voor de verwerking van de in dit verband gebruikte persoonsgegevens gevraagd. In dit verband wordt er ook verwezen naar deze privacy- en cookieverklaring. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment met onmiddellijke ingang intrekken. U hebt bovendien de mogelijkheid de opslag van cookies op uw computer door bijbehorende instellingen in uw browser te voorkomen of de instellingen in uw browser zo in te richten dat bij uw volgende bezoek geen cookies geplaats worden. Details hierover vindt u in de verschillende browsers.

2. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is uw toestemming, in lijn met artikel 6 lid 1, sub a AVG.

3. Duur van opslag en verwijdermogelijkheid

Cookies worden op het eindapparaat van de gebruiker opgeslagen en vanaf dit apparaat aan onze website doorgegeven. Sessiecookies worden na het sluiten van de browser 1440 seconden (24 minuten) opgeslagen; permanente cookies wordt permanent opgeslagen. Daarom hebt u als gebruiker ook de volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw browser te wijzigen, kunt u de overdracht van cookies uitschakelen of inperken. Al opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden gewist. Dat kan ook automatisch gebeuren. Als cookies voor onze website worden uitgeschakeld, kunnen mogelijk niet meer alle functies van de website volledig worden gebruikt. In het bijzonder kunnen er geen bestellingen worden geplaatst door de gebruiker.

 

G. Doorgifte van persoonsgegevens

Doorgifte van uw persoonsgegevens buiten de Mediashop Group vindt enkel plaats wanneer:

 • U daartoe conform artikel 6 lid 1, sub a AVG nadrukkelijk toestemming heeft verleend.
 • De doorgifte conform artikel 6 lid 1, sub f AVG voor reclame -of marketingdoeleinden in het kader van onze activiteiten als adresuitgever en directmarketingbedrijf op basis van ons gerechtvaardigd belang plaatsvindt en er geen reden is om aan te nemen dat uw privacybelang zwaarder weegt dan ons gerechtvaardigd belang. U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen ons gerechtvaardigd belang om zo het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct marketing in de toekomst te voorkomen.
 • Voor de doorgifte conform artikel 6 lid 1, sub c AVG een wettelijke verplichting bestaat.
 • Dit in het kader van uw bestelling noodzakelijk is om de overeenkomst hiertoe met u uit te voeren, conform artikel 6 lid 1, sub b AVG. Bijvoorbeeld voor de bezorging door een postbedrijf.

H. Toesturen van reclame per email

Wij gebruiken uw emailadres, dat in het kader van een verkoop verzameld is, ook om u informatie toe te sturen over onze eigen producten, die lijken op de producten die u reeds heeft gekocht. Dit doen wij op basis van ons gerechtvaardigd belang, conform artikel 6 lid 1, sub f AVG.

U heeft de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het gebruik van uw emailadres voor deze individuele reclame. Dit kunt u doen op het moment dat uw gegevens worden verzameld en telkens wanneer u een email van ons ontvangt.

Als u informatie over andere producten, wedstrijden, prijstrekkingen en enquêtes wilt ontvangen, kunt u zich aanmelden voor onze nieuwsbrief. U kunt zich aanmelden in onze webshop.

I. Nieuwsbrief per email

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Als u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief gebruiken wij uw emailadres voor eigen reclamedoeleinden zolang u uw toestemming voor toezending van de nieuwsbrief niet heeft ingetrokken.

Onze nieuwsbrief wordt verzonden door de aanbieder “Emarsys eMarketing Systems AG“, die de gegevens conform artikel 28 AVG in opdracht van ons verwerkt.

U kunt zich op elk moment weer afmelden voor onze nieuwsbrief door een email te sturen naar [email protected] met het verzoek uw gegevens te verwijderen of door te klikken op de link voor afmelding voor de nieuwsbrief die u aan het einde van elke nieuwsbrief vindt. Het afmelden voor de nieuwsbrief laat de rechtmatigheid van de op grond van de toestemming uitgevoerde gegevensverwerking tot het moment van afmelding echter onverlet. Wij slaan uw gegevens op tot het moment waarop u zich afmeldt voor de nieuwsbrief.

2. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De rechtsgrondslag voor de verwerking van gegevens na aanmelding voor de nieuwsbrief door de gebruiker is de toestemming van de gebruiker, conform artikel 6 lid 1, sub a AVG.

Herhaling van toestemmingsverklaringen

Onderstaande toestemming heeft u eventueel nadrukkelijk aan ons verleend en wij hebben deze schriftelijk vastgelegd. Volgens de AVG zijn wij verplicht de inhoud van toestemmingsverklaringen op ieder moment te kunnen voorleggen aan de toezichthoudende autoriteit. U kunt uw toestemming op elk gewenst moment met onmiddellijke ingang intrekken.

Toestemming verzending nieuwsbrief

Ik geef toestemming aan Mediashop, om mijn persoonsgegevens, zoals omschreven in de privacy- en cookieverklaring, te verwerken voor het toezenden van de nieuwsbrief per email. Deze toestemming kan ik op elk gewenst moment herroepen.

J. Nieuwsbrieftracking

1. Omvang van de gegevensverwerking

Met de verzending van de nieuwsbrief wordt uw gebruikersgedrag geëvalueerd. Deze evaluatie geschiedt door een trackingpixel van Emarsys (Web Extend). Het gaat daarbij om éénpixelbeeldbestanden die aan onze website gekoppeld zijn. Er worden WebBeacons verzameld die aan uw emailadres worden toegewezen en worden gekoppeld met een eigen ID. Op deze manier kunnen ook links in de nieuwsbrief uniform worden toegewezen. Wij verzamelen daarbij informatie over wanneer u onze nieuwsbrief leest en welke link u aanklikt. Deze gegevens gebruiken wij uitsluitend in de vorm van gepseudonimiseerde gebruikersprofielen. Dit doen wij om de website en onze nieuwsbrief en daarmee verbonden marketingmaatregelen te verbeteren en meer specifiek om aanbiedingen en informatie aan de interesses en wensen van de gebruiker aan te passen. Hiervoor kunnen cookies op uw computer opgeslagen worden.

2. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

De rechtsgrond voor de verwerking van uw persoonsgegevens na aanmelding voor de nieuwsbrief is de toestemming van de gebruiker, conform artikel 6 lid 1, sub a AVG.

3. Doel van de gegevensverwerking

Met de verzamelde gegevens maken wij een gebruikersprofiel aan om u een op uw interesses toegesneden nieuwsbrief aan te kunnen bieden. Alleen zo is het mogelijk u een interesse specifieke en gerichte nieuwsbrief aan te kunnen bieden.

4. Duur van opslag en bezwaarmogelijkheid

Mocht u geen gepersonaliseerde reclame willen ontvangen, dan kunt u hiertegen op elk moment bezwaar maken. Een mededeling in schriftelijke vorm aan de aan het eind genoemde contactgegevens is hiervoor voldoende. Desgewenst kunt u zich ook uitschrijven via de afmeldlink aan het einde van elke nieuwsbrief. Wij slaan uw gegevens op tot het moment waarop u zich afmeldt of bezwaar maakt. Meer informatie over de manier waarop Emarsys omgaat met uw persoonsgegevens en de door Emarsys geplaatst cookies vindt u hier: https://emarsys.com/privacy-policy/.

K. Registratie een gebruik van uw klantaccount

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Op onze website bieden wij gebruikers de mogelijkheid zich in ons klantenregister te registreren (en daarmee een klantaccount aan te maken) met behulp van hun persoonsgegevens, zowel in het kader van een bestelling als zonder bestelling van producten. De gegevens worden daarbij in een invoerscherm ingevoerd en aan ons doorgegeven en opgeslagen. Doorgeven van de gegevens aan derden geschiedt niet, voor zover dit niet in deze privacy- en cookieverklaring is opgenomen. De volgende persoonsgegevens worden in het kader van het registratieproces verzameld: aanhef, voornaam, achternaam, emailadres, straat, huisnummer, postcode, plaats en land. Optioneel worden ook de volgende persoonsgegevens verwerkt: geboortedatum en telefoonnummer.

Als u ons uw geboortedatum verschaft (in uw klantaccount of als u een manier van betalen uitkiest, die zonder het aangeven van uw geboortedatum niet gebruikt kan worden) kunnen wij u een klein presentje aanbieden wanneer u jarig bent.

Op het moment van registratie worden bovendien het IP-adres van de gebruiker, datum en tijdstip van registratie vastgelegd.

In het kader van het registratieproces wordt de toestemming van de gebruiker voor de verwerking van de persoonsgegevens gevraagd.

2. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

Rechtsgrond voor de verwerking van de persoonsgegevens is de toestemming van de gebruiker, conform artikel 6 lid 1, sub a AVG. Dient de registratie voor de uitvoering van de overeenkomst die gesloten is met de gebruiker of voor de uitvoering van de precontractuele fase, dan is een extra grondslag voor de verwerking van de persoonsgegevens artikel 6 lid 1, sub b AVG.

3. Registratie

Uw toestemming bij het aanmaken van uw klantaccount luidt als volgt: Ik geef toestemming om bij het aanmaken van een gebruikersaccount bestandgegevens (naam, adres, email) en gebruiksgegevens (emailadres, wachtwoord) op te slaan in een klantendatabase. Op deze manier kan ik mij bij toekomstige bestellingen met mijn emailadres en wachtwoord aanmelden en een bestelling plaatsen, zonder nog een keer mijn gegevens in te moeten voeren. Deze toestemming kan ik op elk moment met onmiddellijke ingang intrekken, door mij via email te wenden tot de shopexploitant [email protected] en om de verwijdering van mijn gebruikersaccount te verzoeken. In mijn gebruikersaccount kan ik mijn afgehandelde bestellingen op elk moment bekijken zo lang mijn gebruikersaccount bestaat.

4. Doel van de gegevensverwerking

Een registratie van de gebruiker is vereist voor het beschikbaar houden van bepaalde content en diensten op onze website. Registratie van de gebruiker is vereist voor het sluiten van een contract met de gebruiker of voor de uitvoering van aan de overeenkomst voorafgaand te nemen maatregelen.

5. Duur van opslag en verwijder- of wijzigmogelijkheid

Als gebruiker heeft u op elk moment de mogelijkheid de registratie op te heffen of uw toestemming in te trekken. Uw persoonsgegevens zullen dan verwijderd worden. De van u opgeslagen gegevens kunt u bovendien altijd laten wijzigen. Als de gegevens zijn vereist voor de tenuitvoerlegging van een overeenkomst of de uitvoering van maatregelen voorafgaand aan de overeenkomst is een verwijdering van de gegevens vooraf alleen dan mogelijk als contractuele of wettelijke verplichtingen een verwijdering of wijziging niet in de weg staan.

L. Bestelproces

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

In het kader van het bestelproces is voor de bestelling van de door u in het winkelmandje geplaatste producten de verwerking van persoonsgegevens vereist. Voor zover u al geregistreerd bent, worden de gegevens uit uw klantaccount verwerkt. Hetzelfde geldt als u zich tijdens het bestelproces registreert. Verder kunt u ook als gast bestellen op onze website. Daarvoor worden de aanhef, uw voor- en achternaam, adres, geboortedatum en uw emailadres verzameld. Bovendien wordt het IP-adres van het oproepende eindapparaat, land, datum en tijd van de registratie en de bron van de registratie verzameld.

Verder kunt u bestellen via onze bestelhotline. Daarvoor worden door uw oproep de aanhef, voor- en achternaam, adres, geboortedatum en emailadres verzameld.

Voor de bestelling is het verzamelen van de betalingswijze vereist. Er volgt in dit verband een doorgifte van de gegevens aan onze logistieke dienstverlener en de betalingsdienstverlener voor het voldoen aan onze contractuele verplichtingen voortvloeiende uit de bestelling.

Samen met de eerste bestelling ontvangt u ook een “welkomsbrief”, waarin u over uw mogelijkheden als klant bij ons geïnformeerd wordt.

2. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking, doel van de verwerking

Het bestelproces vindt plaats in het kader van de uitvoering van de overeenkomst. Daarom is de rechtsgrond voor de verwerking artikel 6 lid 1, sub b AVG. De verwerking van persoonsgegevens is vereist voor de afhandeling van de bestelling van de gebruiker.

Zo nu en dan kunt u informatie ontvangen over uw account of producten van ons. Dit gebeurt op basis van ons gerechtvaardigde belang om onze klanten informatie te verschaffen en tevreden te houden.

3. Duur van opslag

De persoonsgegevens van de gebruiker worden voor de periode van de afhandeling van de bestelling gebruikt en aansluitend bewaard voor zolang dit vereist is op basis van de wet (bijvoorbeeld in verband met de fiscale bewaartermijn) of voor de nakoming van de wettelijke garantieafspraken. Gegevens die niet bewaard hoeven te worden voor de wet, worden verwijderd zodra deze voor het bereiken van het doel van het verzamelen niet meer vereist zijn.

 

M. Klantendienst en telefonische verkoop

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Klanten hebben ook de mogelijkheid om telefonisch producten te bestellen of informatie over producten te verkrijgen. Onze telefoonagenten en klantenservicemedewerkers zijn zonder uitzondering opgeleid ten aanzien van de AVG en hebben een plicht tot geheimhouding of vertrouwelijkheid van gegevens. In het geval van bestaande klanten worden de persoonsgegevens gebruikt om de klant duidelijk te identificeren. Wij hebben een gerechtvaardigd belang om de kwaliteit van onze medewerkers voortdurend te verbeteren. Daarom worden de gesprekken van onze medewerkers opgenomen en steekproefsgewijs gecontroleerd zonder de beller te identificeren. Wanneer een bestelling wordt geplaatst, wordt de registratie gekoppeld aan het interne identificatienummer en bewaard tot het einde van het recht om de bestelde artikelen te annuleren, en vervolgens gewist. De beller heeft ook de mogelijkheid bezwaar te maken tegen de opname van het gesprek door op een knop te drukken. In dat geval wordt het gesprek met de beller niet opgenomen.

De klant wordt per sms, telefoon of email op de hoogte gebracht van de bestelling en de status van de levering, afhankelijk van zijn of haar wensen.

Om het voor de klanten gemakkelijker te maken bestellingen te plaatsen, worden de gegevens ingevoerd in een klantenbeheersysteem dat beschikbaar is voor telefoonagenten en klantenservicemedewerkers. Telefoonagenten en klantenservicemedewerkers mogen zichzelf alleen toegang verschaffen tot het klantenbeheersysteem voor lopende gesprekken om de identiteit van de beller te controleren.

De klant kan op verschillende manieren betalen. Door geografische, technische of kredietwaardigheidsredenen is het mogelijk dat individuele betalingsmethoden niet beschikbaar zijn op het tijdstip van de oproep. Indien de telefoonagent hiervoor geen bevredigende reden kan vinden, wordt de beller doorverbonden met zijn/haar leidinggevende.

2. Categorieën persoonsgegevens

De volgende categorieën persoonsgegevens worden uitgevraagd:

 • Naam
 • Adres
 • Geboortedatum (bij koop op rekening, anders optioneel)
 • Telefoonnummer
 • Emailadres
 • Klantnummer (door Mediashop uitgegeven)
 • Tijdens het gesprek wordt een stemopname gemaakt, tenzij de klant bezwaar maakt.
 • In het geval van een bestelling worden de gewenste artikelen, de wijze van betaling en, indien nodig, alternatieven vastgelegd.
 • In geval van een klacht wordt ook de verkooppartner geregistreerd, indien het product niet rechtstreeks bij Mediashop werd besteld.

3. Categorieën betrokkenen

 • Geïnteresseerden
 • Klanten
 • Klanten van onze verkoopspartners

4. Verwijdering van gegevens

Gegevens van belanghebbende partijen:

 • blijven vier jaar bewaard. Indien binnen deze termijn geen bestelling wordt geplaatst, worden de gegevens automatisch gewist. Belanghebbenden hebben de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze verwerking en om de onmiddellijke verwijdering van hun gegevens te verzoeken.

Klantgegevens:

 • Zuivere onlinegegevens (bijv. webshopgebruikersnaam, identificatienummers van sociale media, indien beschikbaar) of contactgegevens: blijven vier jaar bewaard en worden gewist indien er gedurende deze periode geen bestelling meer wordt geplaatst.
 • Contractgegevens: worden conform de wettelijke bewaartermijnen gedurende 7 jaar bewaard om autoriteiten (bijv. belastingdienst) van bewijsmateriaal te kunnen voorzien.
 • Telefoongegevens: Ongeacht of een zuiver informatief gesprek of een bestelling werd opgenomen, wordt de audio-opname na 3 (drie) maanden gewist.

 

5. Klachten

Helaas komen zelfs bij de beste producten van tijd tot tijd fouten voor. Wij trachten klachten snel en zonder complicaties te beantwoorden, maar soms moeten wij de beller alleen als klant registreren als het artikel bij een verkooppartner is gekocht, maar Mediashop de klacht behandelt. In geval van een klacht zijn de in punt 4 hierboven vermelde regels van overeenkomstige toepassing op de schrapping.

N. Bezorg- en betalingsdienstverleners

De gegevens van uw bestellingen geven wij door aan onze verzend- en betalingspartners, zodat wij uw producten correct kunnen leveren. Bij de verwerking zelf zijn in sommige gevallen andere dienstverleners betrokken.

Bezorg- en betalingsdienstverleners treden namens ons op, maar zijn om juridische of procedurele redenen zelf verantwoordelijk voor de beveiliging en verwerking van uw persoonsgegevens. Wij evalueren ook regelmatig het gegevensbeschermingsbeleid van deze dienstverleners om ervoor te zorgen dat uw gegevens adequaat worden beschermd.

Hieronder beschrijven wij de samenwerking met onze betalingsdienstverleners:   

1. Bankoverschrijving

Bij betaling middels een bankoverschrijving neemt ABN Amro Bank N.V. gevestigd aan de Gustav Mahlerlaan 10, 1082PP in Amsterdam, de online betaling over. Wij verwerken deze gegevens in geen geval en slaan ze ook niet op!

De integratie van een bankoverschrijving in onze website is gebaseerd op de uitvoering van de overeenkomst of precontractuele maatregelen in het kader van uw bestelling. De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is derhalve art. 6 lid 1, sub b AVG.  

Meer informatie over de omgang met persoonsgegevens door ABN Amro Bank vindt u hier:

https://www.abnamro.nl/nl/prive/abnamro/privacy/index.html

2. PayPal

Bij betaling via de betaalmethode "PayPal" neemt PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg de online betaling over. Het doorgeven van uw gegevens (naam, adres, email) aan PayPal maakt deel uit van de contractuele of precontractuele maatregelen in het kader van uw bestelling. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is derhalve art. 6 lid 1, sub b AVG.

Er wordt informatie ingewonnen bij verschillende kredietagentschappen om uw kredietwaardigheid en identiteit te bevestigen. PayPal kan u op elk moment de volledige lijst van deze ontvangers bezorgen. U kunt de privacyverklaring van PayPal vinden onder de volgende link: https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

3. Afterpay Riverty (kopen op rekening)

AfterPay Riverty voert voor ons het volledige achteraf betaalproces uit. Dit betekent dat u een betaaloverzicht ontvangt van AfterPay per post of per e-mail. Ter goedkeuring van uw verzoek om achteraf te betalen, voert AfterPay een gegevenscontrole uit. AfterPay hanteert een strikt privacybeleid, zoals omschreven in haar privacy statement. Mocht onverhoopt uw verzoek tot betaling met AfterPay niet geautoriseerd worden, dan kunt u uw bestelling natuurlijk betalen met een andere betaalmethode.

Het doorgeven van uw gegevens aan AfterPay maakt deel uit van de contractuele of precontractuele maatregelen in het kader van uw bestelling. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is derhalve art. 6 lid 1, sub b AVG.

U kunt voor vragen altijd contact opnemen met AfterPay. Voor meer informatie verwijzen wij u door naar AfterPay.

Ook vindt u meer informatie over de omgang met persoonsgegevens door AfterPay in de privacyverklaring van Afterpay. Deze vindt u hier: https://www.riverty.com/nl-nl/privacybeleid/

4. VISA / MasterCard

Op basis van uw contract met VISA- of Mastercard-providers kunt u de betaling rechtstreeks bij uw creditcardmaatschappij uitvoeren. In dit geval slaan we geen gegevens op buiten de bestelling en ontvangen we, als de transactie succesvol is, enkel een bankcreditnota van de creditcardmaatschappij.

Volgens de Tweede EU Payment Services Directive is een zogenoemde "creditcardverkrijgende" onderneming betrokken bij de compensatie - in dit geval het SIX Payment (SIX Payment Services (Europe) S.A. filiaal Oostenrijk, Marxergasse 1B, 1030 Wenen, Oostenrijk)

Verdere details over de omgang met persoonsgegevens door deze partijen zijn te vinden op:

https://www.mastercard.de/de-de/datenschutz.html

https://www.visa.de/legal/global-privacy-notice.html

https://www.six-payment-services.com/de_at/services/legal/privacy-statement.html

5. iDEAL

Voor klanten uit Nederland bieden we ook betalingsverwerking via de betalingsdienstaanbieder iDEAL (Currence Holding B.V., Beethovenstraat 300 Amsterdam, 1077 Nederland, https://www.ideal.nl), een SEPA-gebaseerde betalingsoverdrachtservice.

Het doorgeven van uw gegevens aan iDEAL maakt deel uit van de contractuele of precontractuele maatregelen in het kader van uw bestelling. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is derhalve art. 6 lid 1, sub b AVG.

Voor meer informatie over de omgang met persoonsgegevens door iDEAL verwijzen wij u naar de privacyverklaring van iDEAL. Deze vindt u hier: https://www.ideal.nl/disclaimer-privacy/.

6. Bancontact

Voor klanten uit België bieden we ook betalingsverwerking via betalingsdienstaanbieder Bancontact. Bancontact (Bancontact Payconiq Company NV / SA, Aarlenstraat 82, 1040 Brussel, België) biedt ook een zeer veilige betaalmethode op basis van de Bancontact-kaart.

Het doorgeven van uw gegevens aan Bancontact maakt deel uit van de contractuele of precontractuele maatregelen in het kader van uw bestelling. De rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking is derhalve art. 6 lid 1, sub b AVG.

Details over de omgang met persoonsgegevens door Bancontact zijn te vinden op https://www.bancontact.com/files/privacy.pdf.

 

O. Andere ontvangers van persoonsgegevens (dienstverleners)

Naast onze eigen medewerkers maken wij voor diverse doeleinden gebruik van dienstverleners om delen van de gegevensverwerking voor ons uit te voeren. In deze gevallen is met de dienstverleners een verwerkersovereenkomst overeenkomstig artikel 28 AVG gesloten, waarin de verplichtingen en de afzonderlijke verwerkingsstappen, alsmede alle categorieën van verwerkte gegevens nauwkeurig zijn omschreven. De toereikendheid van de waarborgen en de kwalificatie van de dienstverlener worden regelmatig door ons geëvalueerd.

Wij betrekken de volgende categorieën van ontvangers bij de verwerking:

 • Callcenters voor het ontvangen van oproepen
 • IT-dienstverleners voor de levering van een probleemloze en goed presterende dienst

Externe ontvangers ("derden")

Bezorg- en betalingsdienstverleners treden namens ons op, maar zijn om juridische of procedurele redenen zelf verantwoordelijk voor de beveiliging en verwerking van uw gegevens. Wij evalueren ook regelmatig het gegevensbeschermingsbeleid van deze dienstverleners om ervoor te zorgen dat uw gegevens adequaat worden beschermd.

P. Contactformulier en emailcontact

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

Bij gebruik van de online contactformulieren verzamelen wij persoonsgegevens (zoals uw naam en emailadres) alleen in de door u ter beschikking gestelde omvang. Uw emailadres gebruiken wij alleen voor de verwerking van uw aanvraag. Uw gegevens worden daarna verwijderd als u geen toestemming heeft gegeven voor de verdere verwerking en het gebruik daarvan.

2. Rechtsgrond voor de gegevensverwerking

Rechtsgrond voor de verwerking van de gegevens die in het kader van het contactformulier of door de verzending van een email worden overgedragen is de uitvoering van de overeenkomst, conform artikel 6 lid 1, sub b AVG.

3. Duur van opslag en verwijder- of wijzigmogelijkheid

De via het contactformulier verstrekte gegevens worden onmiddellijk na de beantwoording van uw vragen gewist, tenzij u uitdrukkelijk om verdere verwerking verzoekt.

 

Q. Solliciteren (Carrière)

1. Doel de gegevensverwerking

Wij gebruiken de gegevens die u ons in het kader van uw sollicitatie verstrekt uitsluitend voor de uitvoering van de sollicitatieprocedure. Het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke sollicitatiegegevens is uitsluitend bedoeld voor het vervullen van functies binnen de Mediashop Group. Uw persoonsgegevens worden in principe alleen doorgegeven aan de interne functies die verantwoordelijk zijn voor de specifieke sollicitatieprocedure en aan de personen die verantwoordelijk zijn voor de selectie in de desbetreffende gespecialiseerde afdelingen van de bedrijven die tot de Mediashop Groep behoren. Uw sollicitatiegegevens zullen niet voor andere doeleinden worden gebruikt of aan derden worden doorgegeven.

2. Gegevensverzameling

Tijdens de sollicitatieprocedure worden naast aanhef, naam en voornaam, de gebruikelijke correspondentiegegevens, zoals postadres, emailadres en telefoonnummers, sollicitatiedocumenten (sollicitatiebrief, curriculum vitae, getuigschriften van opleidingen en nascholing, referenties van de werkgever) verwerkt. Alleen de medewerkers van onze afdeling personeelszaken hebben toegang tot uw gegevens.

3. Dienstverleners

Wanneer u het carrièreportaal gebruikt, wordt u doorgestuurd naar de website van onze dienstverlener Personio (Personio GmbH, Rundfunkplatz 4, 80335 München).

Voor ons kandidatenbeheer maken wij gebruik van de diensten van Personio GmbH, een software voor kandidatenbeheer. Voor zover u per email of via het webformulier voor aanvragers een aanvraag indient, worden de verzonden gegevens via TLS-versleuteling overgedragen en opgeslagen in een databank die wij via Personio gebruiken. Wij zijn met Personio een verwerkersovereenkomst, conform art. 28 AVG en technisch-organisatorische maatregelen overeengekomen.

Personio gebruikt een cloudsysteem. De gegevens worden in Duitsland opgeslagen. Het contractuele gebruik van de clouddiensten is uitdrukkelijk beperkt tot het EU/EER-gebied. De toegangsmogelijkheden zijn dienovereenkomstig geregeld. Samen met de cloudprovider is een alomvattend concept voor gegevensbescherming en IT-beveiliging ontwikkeld. Persoonsgegevens worden uitsluitend in gecodeerde vorm in de cloud opgeslagen. De sleutels worden buiten de cloud gegenereerd. Alleen Personio heeft toegang tot de hoofdsleutel en de daarvan afgeleide sleutels. Meer informatie over gegevensbescherming bij Personio is te vinden op: https://www.personio.com/privacy-policy/.

4. Rechtsgrond

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van de uitvoering van de overeenkomst, conform artikel 6 lid 1, sub b AVG. Verwerking van bijzondere categorieën persoonsgegevens (bijv. gezondheidsgegevens) vindt op grond van artikel 9 en 10 AVG  alleen plaats indien u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor een of meer welbepaalde doeleinden of indien dit noodzakelijk is voor de uitoefening van rechten of het nakomen van verplichtingen op grond van het arbeidsrecht, de socialezekerheidswetgeving of de wetgeving inzake sociale bescherming.

5. Duur van opslag

Uw persoonlijke sollicitatiegegevens worden 4 weken nadat wij uw sollicitatie in behandeling hebben genomen automatisch gewist. Mocht uw sollicitatie leiden tot een dienstverband bij ons, dan worden uw sollicitatiegegevens vervolgens verder opgeslagen en verwerkt met het oog op de totstandkoming, uitvoering en beëindiging van het dienstverband. In dat geval wordt u afzonderlijk op de hoogte gebracht van deze wijziging van het doel.

6. Bewaren voor toekomstige vacatures

Indien wij u geen baan kunnen aanbieden, maar op basis van uw profiel menen dat uw sollicitatie interessant kan zijn voor toekomstige vacatures, zullen wij uw persoonlijke sollicitatiegegevens gedurende twaalf maanden bewaren, op voorwaarde dat u uitdrukkelijk instemt met een dergelijke opslag en gebruik hiervan.

 

R. Verdere verwerkingen

In het kader van de hieronder beschreven verdere verwerkingsprocedures zullen uw gegevens soms worden gedeeld met derden buiten de EU. Zoals hieronder vermeld, worden de gegevens doorgegeven aan landen met een lager, ongeschikt niveau van gegevensbescherming, met name aan de Verenigde Staten (VS). In de VS bestaat met name het risico dat de toegang door de VS-autoriteiten niet bij wet wordt beperkt tot de absoluut noodzakelijke mate, dat er geen rechterlijke machtigingen voor dergelijke toegang zijn vastgelegd en dat de betrokkenen hiertegen geen effectieve rechtsmiddelen hebben.

1. Google Analytics

Onze website gebruikt “Google Analytics “, een webanalysedienst van Google Ireland Limited, gevestigd in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies die worden opgeslagen op uw computer en die een analyse van het gebruik van de website door u mogelijk maken. De door de cookie verzamelde informatie over uw gebruik van deze website en het type/de versie browser, het gebruikte besturingssysteem, de referrer-URL (de eerder bezochte site), het IP-adres en het tijdstip van de serveroproep worden doorgaans doorgegeven aan een server van Google in de VS en daar opgeslagen.

De informatie wordt gebruikt om analyses van internet- en websitegebruik uit te voeren, zoals geanonimiseerde evaluaties en afbeeldingen over PageViews en bezoeken. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor marktonderzoek, voor de optimalisering van de websites en het leveren van andere met internetgebruik verbonden diensten. Ook wordt deze informatie eventueel doorgegeven aan derden als dit wettelijk is voorgeschreven of wanneer derden de gegevens in opdracht verwerken. Uw IP-adres wordt in geen geval samengevoegd met andere gegevens van Google. De IP-adressen worden geanonimiseerd zodat een toewijzing niet mogelijk is (IP-masking).

Verdere informatie over de omgang met persoonsgegevens in samenhang met Google Analytics vindt u onder de Google Analytics helpdesk:

https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming en vindt plaats conform artikel 6 lid 1, sub a AVG en artikel 49 lid 1, sub a AVG. Door in te stemmen met het gebruik van cookies van deze aanbieder, stemt u ook in met de verwerking van uw gegevens in de VS, conform artikel 49 lid 1, sub a AVG.

1. Google Tag Manager

Op onze website maken wij gebruik van de “Google Tag Manager“ van Google. Door deze dienst kunnen websitetags via een interface worden beheerd. Tags zijn kleine code-onderdelen op een website die onder andere bedoeld zijn om verkeer en bezoekersgedrag te meten, het effect van internetreclame en sociale media vast te leggen, remarketing en het richten op doelgroepen te gebruiken en de website te testen en te optimaliseren. De Google Tag Manager implementeert uitsluitend tags. De Google Tag Manager werkt volgens een aantal activeringsregels die vastleggen wanneer deze tags op een website gebruikt moeten worden. Als een gebruiker de website bezoekt, worden de tags volgens configuratie geactiveerd en de bijbehorende cookies geladen in uw browser. Deze bevat aanwijzingen over welke tags moeten worden geactiveerd. Maar Google heeft geen toegang tot deze gegevens. Door het gebruik van de Google Tag Manager wordt uw gebruik van onze website efficiënter en sneller omdat onze website door het beheer van de juiste tags versnelt. Is de Google Tag Manager op domein- of cookieniveau gedeactiveerd dan blijft deze voor alle trackingtags bestaan als deze met de Google Tag Manager geïmplementeerd worden.

Door de contractspartner worden dienstverleners in de VS ingezet.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang, conform artikel 6 lid 1, sub f AVG. Daarnaast vindt de gegevensverwerking in de VS plaats op grond van uw toestemming, conform artikel 49 lid 1, sub a AVG. Door in te stemmen met het gebruik van cookies van deze aanbieder, stemt u ook in met de verwerking van uw gegevens in de VS, conform artikel 49 lid 1, sub a AVG. Het verzamelen en opslaan van gegevens kan op elk moment met onmiddellijke ingang weerlegd worden.

3. Google Ads Conversion Tracking

Wij gebruiken het internetreclameprogramma “Google Ads“ van Google en in het kader daarvan de door Google aangeboden conversietracking. Een cookie voor de conversietracking wordt op uw computer opgeslagen als u op een door ons in het zoek- of reclamenetwerk van Google ingeschakelde advertentie klikt. Deze cookies verliezen na 30 dagen hun geldigheid en dienen niet voor de persoonlijke identificatie. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt zolang de cookie geldig is, kunnen zowel wij als ook Google zien dat u op een advertentie hebt geklikt en via deze naar deze pagina geleid bent.

Elke klant van Google Ads krijgt een andere cookie. Cookies kunnen daarom niet via de websites van klanten van Ads nagetrokken worden, De met behulp van de conversiecookies verzamelde informatie dient om de conversiestatistieken voor ons als klant van Ads aan te maken. Wij worden daarbij geïnformeerd over het totaalaantal gebruikers dat op onze advertentie heeft geklikt en dat naar een site die is voorzien van een conversietrackingtag is geleid. Maar wij krijgen geen informatie waarmee u als gebruiker persoonlijk geïdentificeerd kunt worden.

Als u niet aan het trackingproces wilt deelnemen, kunt u ook het hiervoor vereiste instellen van een cookie weigeren, bijvoorbeeld via een browserinstelling die het automatisch instellen van cookies in het algemeen uitschakelt. U kunt cookies voor conversietracking ook uitschakelen door uw browser zo in te stellen dat cookies van het domein “www.googleadservices.com” worden geblokkeerd. Meer informatie over Googles privacybeleid betreffende conversietracking vindt u hier: https://services.google.com/sitestats/nl.html.

Door de contractspartner worden dienstverleners in de VS ingezet.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is uw toestemming, conform artikel 6 lid 1, sub a AVG. Daarnaast vindt de gegevensverwerking in de VS plaats op grond van uw toestemming, conform artikel 49 lid 1, sub a AVG. Door in te stemmen met het gebruik van cookies van deze aanbieder, stemt u ook in met de verwerking van uw gegevens in de VS, conform artikel 49 lid 1, sub a AVG.

4. Google Remarketing (Adwords)

Bovendien maken we gebruik van de remarketingtechnologie van Google. Via deze technologie worden gebruikers die onze website al een keer hebben bezocht en belangstelling hebben getoond, door doelgerichte reclame op de sites van het netwerk van Google Partners opnieuw benaderd. De weergave van de advertentie geschiedt door het gebruik van cookies. Met behulp van tekstbestanden kan het gebruikersgedrag bij het bezoek aan de website geanalyseerd worden en op basis hiervan kunnen advertenties op uw interesses worden aangepast.

Als u zoekopdrachten uitvoert, andere websites bezoekt of andere mobiele apps gebruikt, is het voor ons door het gebruik van Google remarketing mogelijk u gerichte, op uw interesse en behoeften afgestemde reclame aan te kunnen bieden. Als gebruiker profiteert u van gepersonaliseerde reclame op andere websites. Alleen zo kunnen wij ons aanbod voortdurend optimaliseren.

Uitgebreidere informatie over Google remarketing en de privacyverklaring van Google vindt u op: https://policies.google.com/technologies/ads.

Door de contractspartner worden dienstverleners in de VS ingezet.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is uw toestemming, conform artikel 6 lid 1, sub a AVG. Daarnaast vindt de gegevensverwerking in de VS plaats op grond van uw toestemming, conform artikel 49 lid 1, sub a AVG. Door in te stemmen met het gebruik van cookies van deze aanbieder, stemt u ook in met de verwerking van uw gegevens in de VS, conform artikel 49 lid 1, sub a AVG.

5. Privacybeleid inzake het gebruik en de toepassing van Facebook

Mediashop heeft onderdelen van het bedrijf Facebook op zijn website geïntegreerd.

De gegevensverwerking is gebaseerd op uw toestemming, conform artikel 6 lid 1, sub a AVG en artikel 49 lid 1, sub a AVG. Door in te stemmen met het gebruik van cookies van deze aanbieder, stemt u ook in met de verwerking van uw gegevens in de VS, conform artikel 49 lid 1, sub a AVG.

Facebook is een sociaal netwerk dat Mediashop voorziet van zogenaamde "page insights" in een gezamenlijke verwerking, conform artikel 26 AVG.

"Pagina-inzichten" zijn paginastatistieken over "vind-ik-leuks", postbereik en andere onderwerpen die Mediashop voornamelijk op geanonimiseerde basis gebruikt. Meer informatie hierover vindt u onder de volgende link: https://www.facebook.com/business/a/page/page-insights

Details over de gezamenlijke verwerking tussen Mediashop en Facebook zijn te vinden op: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. In deze overeenkomst staat dat Facebook de hoofdverantwoordelijkheid voor de verwerking draagt. Als u zich echter zorgen maakt over de veiligheid op onze Mediashop Facebook-pagina, kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onze privacycontactgegevens. Wij zullen uw verzoek dan doorsturen naar Facebook.

Aangezien Facebook een wereldwijd sociaal netwerk is, hebben wij geen invloed op de technische en organisatorische aspecten en kunnen wij alleen invloed uitoefenen op de inhoud met betrekking tot Mediashop producten en evenementen.

Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats die op het internet wordt geëxploiteerd. Het is een onlinegemeenschap die gebruikers gewoonlijk in staat stelt in een virtuele ruimte met elkaar te communiceren en op elkaar in te spelen. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het delen van meningen en ervaringen, of stelt de internetgemeenschap in staat persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Facebook biedt gebruikers van het sociale netwerk onder meer de mogelijkheid om privéprofielen aan te maken, foto's te uploaden en te netwerken middels vriendschapsverzoeken.

Facebook is gevestigd onder Facebook Ireland Ltd,4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina's van deze door de verantwoordelijke beheerde website wordt opgeroepen en daarop een Facebook-component (Facebook plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene er automatisch door de desbetreffende Facebook-component toe aangezet om een weergave van de desbetreffende Facebook-component bij Facebook te downloaden. Een volledig overzicht van alle Facebook-plug-ins is te vinden op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=en_US. In het kader van deze technische procedure ontvangt Facebook informatie over welke specifieke subpagina's van onze website door de betrokkene worden bezocht.

Indien de betrokkene tegelijkertijd bij Facebook is ingelogd, herkent Facebook telkens wanneer de betrokkene onze website oproept en voor de gehele duur van het verblijf op onze website, welke specifieke subpagina's van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt door de Facebook-component verzameld en door Facebook aan de desbetreffende Facebook-account van de betrokkene toegewezen. Indien de betrokkene een van de op onze website geïntegreerde Facebook-knoppen activeert, bijvoorbeeld de "Vind ik leuk"-knop, of indien de betrokkene een reactie plaatst, wijst Facebook deze informatie toe aan de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonsgegevens op.

Facebook ontvangt via de Facebook-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht, indien de betrokkene tegelijkertijd met het oproepen van onze website bij Facebook is ingelogd; dit gebeurt onafhankelijk van het feit of de betrokkene op de Facebook-component klikt of niet. Indien de betrokkene niet wil dat deze informatie aan Facebook wordt doorgegeven, kan hij dit voorkomen door uit te loggen uit zijn Facebook-account voordat hij onze website bezoekt.

Het door Facebook gepubliceerde gegevensbeleid, dat kan worden geraadpleegd op https://nl-nl.facebook.com/about/privacy/, verschaft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Facebook. Ook wordt uitgelegd welke instellingsmogelijkheden Facebook biedt om de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene te beschermen. Bovendien zijn er verschillende toepassingen beschikbaar die het mogelijk maken de gegevensoverdracht naar Facebook te onderdrukken. Dergelijke toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om de doorgifte van gegevens aan Facebook te onderdrukken.

6. Facebook Conversion Pixels

Door het gebruik van de dienst Facebook Conversion Pixels van Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) worden statistische gegevens vastgelegd waarmee het succes van een Facebook-advertentie kan worden geregistreerd. Bovendien worden op de website anonieme gegevens over uw gebruiksgedrag verzameld om op uw gebruik gerichte internetreclame voor u op te stellen. Als gebruiker profiteert u van gepersonaliseerde reclame op andere websites. Alleen zo kunnen wij ons aanbod voortdurend optimaliseren. Ga voor meer informatie over de privacyvoorwaarden van Facebook Inc naar:

www.facebook.com/about/privacy.

Als u bent aangemeld bij Facebook kunt u via de volgende link bezwaar maken tegen het gebruik van Conversion Pixels: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is uw toestemming, conform artikel 6 lid 1, sub a AVG. Daarnaast vindt de gegevensverwerking in de VS plaats op grond van uw toestemming, conform artikel 49 lid 1, sub a AVG. Door in te stemmen met het gebruik van cookies van deze aanbieder, stemt u ook in met de verwerking van uw gegevens in de VS, conform artikel 49 lid 1, sub a AVG.

Het verzamelen en opslaan van gegevens kan op elk moment met onmiddellijke ingang weerlegd worden.

7. Microsoft Bing Ads

Onze website maakt gebruik van Microsoft Bing Ads, een analysetool van Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, USA 98052-6399, USA). Net als Google Analytics werkt Microsoft Bing Ads met het instellen van cookies, waarmee wij uw bezoek aan onze website kunnen natrekken en wat wij kunnen gebruiken voor reclamedoeleinden (remarketing).

Zo kunnen wij onze klanten op hun interesses gebaseerde reclame doen toekomen door aan de hand van zogenaamde ‘Universele eventtracking’ (UET) die het bezoek van eindgebruikers en hun activiteit op onze website nadat ze op een van onze advertenties hebben geklikt herkent en in remarketinglijsten opslaat. De aanmaak van deze remarketinglijsten geschiedt met inachtneming van de wettelijke voorschriften. In het bijzonder worden er geen gevoelige gegevens opgeslagen of andere aanvullende persoonsgegevens aan onze remarketinglijsten gekoppeld of aan Microsoft ter beschikking gesteld.

Staat u in een remarketinglijst dan kunnen wij u bij uw volgende zoekopdracht via Bing of Yahoo interessespecifieke reclame aanbieden. Maar u kunt deze op gedrag gebaseerde targeting ook uitschakelen door uw browserinstelling zo te veranderen dat er geen cookies meer worden opgeslagen. Bovendien kunt u het trackinggedrag van Microsoft via de volgende link uitschakelen: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?ru=https%3A%2F%2Faccount.microsoft.com%2Fprivacy%2Fad-settings.

Meer informatie over het gebruik bij Microsoft Bing Ads vindt u op de website van Bing-Ads via de link https://help.ads.microsoft.com en op de website van Microsoft via de volgende link: https://privacy.microsoft.com/nl-nl/privacystatement.

Als u zoekopdrachten uitvoert, is het voor ons door het gebruik van Microsoft Bing Ads mogelijk u gerichte, op uw interesse en behoeften afgestemde reclame aan te kunnen bieden. Als gebruiker profiteert u van gepersonaliseerde reclame op andere websites. Alleen zo kunnen wij ons aanbod voortdurend optimaliseren.

Door de contractspartner worden dienstverleners in de VS ingezet.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is uw toestemming, conform artikel 6 lid 1, sub a AVG. Daarnaast vindt de gegevensverwerking in de VS plaats op grond van uw toestemming, conform artikel 49 lid 1, sub a AVG. Door in te stemmen met het gebruik van cookies van deze aanbieder, stemt u ook in met de verwerking van uw gegevens in de VS, conform artikel 49 lid 1, sub a AVG.

8. AWIN voor cookies om de commissie te behalen

Verder maken wij gebruik van diensten van AWIN AG, HRB 75459, Eichhornstraße 3, 10785 Berlijn en Landsberger Allee 104 BC 10249 Berlijn, Duitsland (rechtsopvolger van Affilinet GmbH, Duitsland).  Om verkopen en/of leads correct te registreren, plaatst AWIN een cookie op de computer van de klant (bezoeker). Deze cookie wordt ingesteld door het domein parners.webmaster-plan.com of banners.webmasterplan.com. Dit cookie voldoet aan de toepasselijke richtlijnen inzake gegevensbescherming. De door AWIN gebruikte cookies worden geaccepteerd in de standaardinstelling van de internetbrowser. Als u niet wilt dat deze cookies worden opgeslagen, schakelt u in uw internetbrowser de acceptatie van cookies van de betreffende domeinen uit. AWIN tracking cookies slaan geen persoonsgegevens op, maar alleen de ID van de verwijzende partner en het ordernummer van het reclamemedium waarop de bezoeker heeft geklikt (banner, tekstlink of iets dergelijks), die nodig zijn voor de betalingsverwerking. Wanneer een transactie wordt gesloten, wordt de partner-ID gebruikt om de commissie toe te wijzen die aan de bemiddelende partner moet worden betaald.

Informatie over AWIN is te vinden op https://www.awin.com/nl/juridisch.

Door de contractspartner worden dienstverleners in de VS ingezet.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang, conform artikel 6 lid 1, sub f AVG. Daarnaast vindt de gegevensverwerking in de VS plaats op grond van uw toestemming, conform artikel 49 lid 1, sub a AVG. Door in te stemmen met het gebruik van cookies van deze aanbieder, stemt u ook in met de verwerking van uw gegevens in de VS, conform artikel 49 lid 1, sub a AVG. Het verzamelen en opslaan van gegevens kan op elk moment met onmiddellijke ingang weerlegd worden.

9. AWIN-partnerprogramma

Wij nemen deel aan het partnerprogramma van AWIN AG, HRB 75459, Eichhornstraße 3, 10785 Berlijn en Landsberger Allee 104 BC, 10249 Berlijn, Duitsland. AWIN is de rechtsopvolger van "Digital Window" en "Zanox". Door het plaatsen van advertenties en links naar AWIN ontvangen wij advertentiekosten vergoed volgens het zogenaamde affiliate systeem. AWIN gebruikt cookies om de oorsprong van de totstandkoming van de overeenkomst te kunnen traceren. AWIN kan onder andere herkennen dat u op de affiliate link op deze website heeft geklikt en vervolgens een overeenkomst met of via AWIN heeft gesloten.

U kunt de volledige verklaring van AWIN inzake gegevensbescherming, evenals de mogelijkheden om bezwaar aan te tekenen en andere manieren om uw rechten als betrokkene te doen gelden, vinden op: https://www.awin.com/nl/juridisch.

Door de contractspartner worden dienstverleners in de VS ingezet.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is uw toestemming, conform artikel 6 lid 1, sub a AVG. Daarnaast vindt de gegevensverwerking in de VS plaats op grond van uw toestemming, conform artikel 49 lid 1, sub a AVG. Door in te stemmen met het gebruik van cookies van deze aanbieder, stemt u ook in met de verwerking van uw gegevens in de VS, conform artikel 49 lid 1, sub a AVG.

10. Chat

Als een manier om klantenservice te bieden, gebruiken wij de live chat software van Userlike UG, Probsteigasse 44-46, 50670 Keulen, Duitsland. Userlike gebruikt cookies om de sessie, d.w.z. de verbinding van de bezoeker, met de server te verbinden en om ervoor te zorgen dat de klantendienst zo mogelijk niet verandert. Persoonsgegevens worden over het algemeen niet gebruikt om de bezoeker van onze website persoonlijk te identificeren. Indien de bezoeker hier vrijwillig voor kiest (bijvoorbeeld in het geval van vragen over bestellingen), wordt de identiteit specifiek naar aanleiding van het verzoek van de bezoeker verzameld. De chatgegevens worden dagelijks gewist. Hier vindt u het privacybeleid van Userlike: https://www.userlike.com/nl/terms#privacy-policy.

Door de contractspartner worden dienstverleners in de VS ingezet.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang, conform artikel 6 lid 1, sub f AVG. Daarnaast vindt de gegevensverwerking in de VS plaats op grond van uw toestemming, conform artikel 49 lid 1, sub a AVG. Door in te stemmen met het gebruik van cookies van deze aanbieder, stemt u ook in met de verwerking van uw gegevens in de VS, conform artikel 49 lid 1, sub a AVG. Het verzamelen en opslaan van gegevens kan op elk moment met onmiddellijke ingang weerlegd worden.

11. YouTube

Op onze website worden plug-ins van de website YouTube gebruikt die door YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA (“YouTube“) worden geëxploiteerd.

Op onze website tonen wij video's van het YouTube-kanaal van MediaShop.tv. Deze worden in de videoplayer van YouTube weergegeven. MediaShop heeft geen toegang tot en geen controle over deze cookies of de door YouTube verwerkte gegevens. Door YouTube kunnen extra cookies worden ingesteld om het gebruik van YouTube-functies op onze website mogelijk te maken. Ga voor meer informatie over deze cookies naar de website van YouTube https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en-GB.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is uw toestemming, conform artikel 6 lid 1, sub a AVG. Daarnaast vindt de gegevensverwerking in de VS plaats op grond van uw toestemming, conform artikel 49 lid 1, sub a AVG. Door in te stemmen met het gebruik van cookies van deze aanbieder, stemt u ook in met de verwerking van uw gegevens in de VS, conform artikel 49 lid 1, sub a AVG.

12. JWPlayer

Wij gebruiken JWPlayer om onze video's weer te geven. Als u een van onze video's bekijkt, wordt er ook een directe verbinding tot stand gebracht tussen uw browser en de servers van de exploitant LongTail Ad Solutions, Inc. d/b/a JWPlayer, 2 Park Avenue, 10th Floor New York, NY 10016.

Door gebruik te maken van de JWPlayer-plugin (bijv. door te klikken op de startknop) worden gegevens zoals IP-adres en geografische locatie doorgegeven aan JWPlayer en daar opgeslagen.

Volgens LongTail Ad Solutions worden de gegevens verzameld voor analyse voor voortdurende optimalisatie. Wij hebben geen invloed op de aard en omvang van de gegevens die JWPlayer doorgeeft aan de servers van LongTail Ad Solutions.

De privacyverklaring van JWPlayer vindt u hier: https://www.jwplayer.com/privacy.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is uw toestemming, conform artikel 6 lid 1, sub a AVG. Daarnaast vindt de gegevensverwerking in de VS plaats op grond van uw toestemming, conform artikel 49 lid 1, sub a AVG. Door in te stemmen met het gebruik van cookies van deze aanbieder, stemt u ook in met de verwerking van uw gegevens in de VS, conform artikel 49 lid 1, sub a AVG.

13. Handlebars

Wij gebruiken de Handlebars.js template engine voor de correcte weergave van onze webpagina's. Handlebars.js is een sjabloon engine voor JavaScript. Voor het snel laden van de JavaScript-bibliotheek zijn deze in onze website geïntegreerd via een CDN-dienst van de dienstverlener Cloudflare, Inc. Het oproepen van scriptbibliotheken of fontbibliotheken zorgt automatisch voor een verbinding met de beheerder van de bibliotheek, die uw IP-adres ontvangt. Cloudflare, Inc. Het privacybeleid van Cloudflare, Inc. kan worden gevonden op: https://www.cloudflare.com/gdpr/introduction/.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is ons gerechtvaardigd belang, conform artikel 6 lid 1, sub f AVG. Daarnaast vindt de gegevensverwerking in de VS plaats op grond van uw toestemming, conform artikel 49 lid 1, sub a AVG. Door in te stemmen met het gebruik van cookies van deze aanbieder, stemt u ook in met de verwerking van uw gegevens in de VS, conform artikel 49 lid 1, sub a AVG. Het verzamelen en opslaan van gegevens kan op elk moment met onmiddellijke ingang weerlegd worden.

14. DoubleClick (Campaign Manager) by Google

Wij gebruiken DoubleClick (nieuwe naam Campaign Manager) van Google om advertenties te plaatsen die relevant zijn voor gebruikers en om meerdere plaatsingen bij dezelfde gebruiker te voorkomen. Een cookie-ID wordt gebruikt om bij te houden welke advertenties al in welke browser zijn geplaatst. Als een gebruiker na een DoubleClick-advertentie met dezelfde browser de website van de adverteerder oproept en daar iets koopt, wordt dit numeriek geregistreerd. Volgens Google bevatten DoubleClick-cookies geen persoonlijke informatie.

Als u bent geregistreerd en ingelogd bij een Google-dienst, kan Google het bezoek aan uw account koppelen. Zelfs als u niet bij Google bent geregistreerd of niet hebt ingelogd, bestaat de mogelijkheid dat de provider uw IP-adres achterhaalt en opslaat.

U kunt deelname aan dit trackingproces voorkomen door cookies van derden in uw browser te onderdrukken, ze te blokkeren op www.googleadservices.com, de browserplugin http://www.google.com/settings/ads/plugin te gebruiken of door restrictieve cookie-instellingen te gebruiken.

Voor meer informatie over DoubleClick, zie https://marketingplatform.google.com/about/enterprise/ en http://support.google.com/adsense/answer/2839090

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is uw toestemming, conform artikel 6 lid 1, sub a AVG. Daarnaast vindt de gegevensverwerking in de VS plaats op grond van uw toestemming, conform artikel 49 lid 1, sub a AVG. Door in te stemmen met het gebruik van cookies van deze aanbieder, stemt u ook in met de verwerking van uw gegevens in de VS, conform artikel 49 lid 1, sub a AVG.

15. Hotjar

Onze website maakt gebruik van de webanalysedienst Hotjar (Hotjar Ltd, Level 2, St Julians Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julians STJ 1000, Malta, Europa, Tel: +1 (855) 464-6788, [email protected]) om de behoeften van onze gebruikers beter te begrijpen en om het aanbod en de functionaliteit van deze website te optimaliseren. Met behulp van de technologie van Hotjar kunnen bewegingen op websites waarop Hotjar wordt gebruikt, worden gevolgd (zogenaamde heat maps). Deze gegevens vertellen ons op welke knoppen wordt geklikt, hoe ver gebruikers scrollen, en hoeveel tijd gebruikers op welke pagina's doorbrengen. Bovendien is het met behulp van Hotjar mogelijk om rechtstreeks feedback te krijgen van de gebruikers van onze website. Hotjar werkt met cookies en andere technologieën om gegevens te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun eindtoestellen. Daarom besteden wij bijzondere aandacht aan de bescherming van uw persoonsgegevens bij het gebruik van Hotjar. Wij kunnen alleen nagaan op welke knoppen wordt geklikt, welke weg de muis aflegt, hoe ver de gebruiker scrollt, schermgrootte, apparaattype en browserinformatie, geografische locatie (land), en de voorkeurstaal voor de weergave van onze website. Hotjar verbergt automatisch delen van de website waar persoonsgegevens van u of van derden worden weergegeven. Deze gegevens zijn derhalve op geen enkel moment traceerbaar. IP-adressen worden uitsluitend anoniem opgeslagen en verwerkt, zodat een directe verwijzing naar een persoon uitgesloten is. Hotjar slaat de hierboven beschreven informatie namens ons op in een gepseudonimiseerd gebruikersprofiel. U kunt het verzamelen van uw gegevens door Hotjar te allen tijde voorkomen door de dienst op deze pagina https://www.Hotjar.com/privacy/do-not-track/ uit te schakelen of door contact op te nemen met Hotjar ( https://www.Hotjar.com/contact). Voor meer informatie, zie de 'over Hotjar' sectie op Hotjar's help pagina. Hotjar's privacybeleid is hier te vinden: https://www.Hotjar.com/privacy/.  

Door de contractspartner worden dienstverleners in de VS ingezet.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is uw toestemming, conform artikel 6 lid 1, sub a AVG. Daarnaast vindt de gegevensverwerking in de VS plaats op grond van uw toestemming, conform artikel 49 lid 1, sub a AVG. Door in te stemmen met het gebruik van cookies van deze aanbieder, stemt u ook in met de verwerking van uw gegevens in de VS, conform artikel 49 lid 1, sub a AVG.

16. Spoteffects/ Matomo

Wij maken op onze website gebruik van de dienst "Spoteffects" van XAD Spoteffects GmbH, Saarstr. 7, 80797 München, Duitsland, om de effectiviteit van onze tv-reclamecampagnes te bepalen. Wij gebruiken deze dienstverlener om de interactie met onze website te meten in verband met uitgezonden tv-spots. Spoteffects gebruikt het analyse-instrument "Matomo" om de interacties te analyseren. Vervolgens worden deze gegevens over het verkeer en het aantal bestellingen samengevoegd met informatie over TV-plaatsingen. Dit stelt ons in staat onze TV-campagnes te evalueren en te optimaliseren. Spoteffects gebruikt het analyse-instrument Matomo om de interacties te analyseren. Matomo is een analyse-instrument dat wordt aangeboden door InnoCraft Ltd, 150 Willis St, 6011, Wellington, Nieuw-Zeeland ("Matomo"). Matomo gebruikt een cookie om onze website te analyseren met betrekking tot uw gebruikersgedrag. De cookie, die op uw computer wordt geplaatst wanneer u onze website bezoekt, slaat ook uw geanonimiseerde IP-adres op en zendt dit door. Wanneer de gegevens naar onze server worden verzonden, wordt het IP-adres ingekort, zodat wij u niet kunnen identificeren als bezoeker van onze website. Daarnaast worden het tijdstip van het websitebezoek, de bekeken pagina's, de gebruikte browser en browserinstellingen, het gebruikte besturingssysteem, de schermresolutie van het gebruikte eindapparaat, de verwijzer van de website, de zoektermen van de website-item en de cookie-ID geregistreerd. De evaluatie van de gegevens heeft uitsluitend tot doel onze TV-campagnes te optimaliseren. U kunt het verzamelen van de door de cookie gegenereerde gegevens met betrekking tot uw gebruik van deze website, waaronder uw IP-adres, voorkomen door het vakje onder "Opt-out of website tracking" op deze website uit te vinken. Meer informatie hierover vindt u in het Matomo privacybeleid.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is uw toestemming, conform artikel 6 lid 1, sub a AVG.

17. Pinterest

In deze website is een pixel (Pinterest tag) van Pinterest Europe Ltd. (Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland) geïntegreerd. Via deze pixel wordt informatie over het gebruik van deze website (bijv. over bekeken producten) gezamenlijk door Pinterest Europe Limited en Mediashop verzameld en aan Pinterest Europe Limited doorgegeven. Voor de verdere verwerking van de aan Pinterest Europe Limited verstrekte gegevens is uitsluitend Pinterest Europe Limited krachtens de wet op de gegevensbescherming verantwoordelijk. De informatie die aan Pinterest Europe Limited wordt doorgegeven, kan aan uw persoon worden toegewezen met behulp van verdere informatie die Pinterest Europe Limited over u heeft opgeslagen, bijv. vanwege uw eigendom van een account op het sociale netwerk "Pinterest". De via de pixel verzamelde informatie kan worden gebruikt om u in uw Pinterest-account op interesses gebaseerde advertenties over onze aanbiedingen te tonen (retargeting). De via de pixel verzamelde informatie kan ook door Pinterest Europe Limited worden geaggregeerd en de geaggregeerde informatie kan door Pinterest Europe Limited worden gebruikt voor haar eigen reclamedoeleinden en voor reclamedoeleinden van derden. Zo kan Pinterest Europe Limited uit uw surfgedrag op deze website bepaalde interesses afleiden en deze informatie bijvoorbeeld gebruiken om aanbiedingen van derden te promoten. Pinterest Europe Limited kan de via de pixel verzamelde informatie ook combineren met andere informatie die Pinterest Europe Limited over u heeft verzameld via andere websites of/ en in verband met het gebruik van het sociale netwerk "Pinterest", bijv. om een profiel over u op te slaan. Dit profiel kan worden gebruikt voor reclamedoeleinden.

Door de contractspartner worden dienstverleners in de VS ingezet.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is uw toestemming, conform artikel 6 lid 1, sub a AVG. Daarnaast vindt de gegevensverwerking in de VS plaats op grond van uw toestemming, conform artikel 49 lid 1, sub a AVG. Door in te stemmen met het gebruik van cookies van deze aanbieder, stemt u ook in met de verwerking van uw gegevens in de VS, conform artikel 49 lid 1, sub a AVG.

Meer gedetailleerde informatie over gegevensbescherming bij Pinterest Europe Limited vindt u hier: https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy.  

Hier kunt u ook uw rechten als betrokkene doen gelden (bijv. het recht om gegevens te laten verwijderen) met betrekking tot de gegevens die Pinterest Europe Limited over u verwerkt als verantwoordelijke voor de verwerking. U kunt uw gegeven toestemming met betrekking tot het gebruik van Pinterest Retargeting te allen tijde intrekken of weigeren om uw toestemming te geven voor het gebruik van Pinterest Retargeting.

18. Kameleeon

Deze website maakt gebruik van de test- en webanalysedienst Kameleoon van het bedrijf Leap Digital Marketing GmbH in Berlijn. Het programma maakt een analyse mogelijk van het gebruikersgedrag op basis van segmentering van de gebruikers. Door de logfile-gegevens te analyseren, kunnen wij bepalen hoe de afzonderlijke gebruikerssegmenten de website bezoeken, welke landingspagina's worden bezocht en hoe een verhoging van de klikfrequentie kan worden bereikt.

Voor de analyses worden in uw browser cookies gebruikt, die gekoppeld zijn aan een gepseudonimiseerde ID. Uw IP-adres wordt daarbij volledig geanonimiseerd en niet verder verwerkt. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt overgebracht naar een Kameleoon server in Duitsland en daar in geaggregeerde en gepseudonimiseerde vorm opgeslagen. Het IP-adres dat door uw browser binnen het kader van Kameleoon wordt doorgegeven, wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Kameleoon.

Het gebruik van Kameleoon dient om uw gebruik van de website te evalueren en om rapporten over de websiteactiviteiten samen te stellen, zodat wij ons aanbod regelmatig kunnen verbeteren. De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is uw toestemming, conform artikel 6 lid 1, sub a AVG. De verdere evaluatie van de verzamelde gegevens vindt plaats gedurende een periode van maximaal 380 dagen op grond van artikel 6 lid 1sub f AVG.

19. Google Optimize

Wij gebruiken functies van de webanalysedienst Google Optimize om het gebruik van verschillende varianten van onze website te analyseren, zodat wij het uiterlijk kunnen aanpassen aan de behoeften en voorkeuren van de bezoeker. De provider is Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street 4, Dublin, Ierland is de verantwoordelijke contractuele partner voor de Europese regio.

De opslag van Google Optimize-cookies is gebaseerd op uw toestemming, conform artikel 6 lid 1, sub a AVG.

Als websitebeheerder hebben wij ook een doorslaggevend legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel onze website als onze reclame te optimaliseren.

Door de contractspartner worden dienstverleners in de VS ingezet.

De gegevensverwerking in de VS vindt plaats op grond van uw toestemming, conform artikel 49 lid 1, sub a AVG. Door in te stemmen met het gebruik van cookies van deze aanbieder, stemt u ook in met de verwerking van uw gegevens in de VS, conform artikel 49 lid 1, sub a AVG.

20. TikTok

Binnen ons online aanbod, gebruiken wij de TikTok Pixel. Dit is een webanalysedienst die wordt aangeboden door het sociale netwerk TikTok, dat wordt beheerd door TikTok Technology Limited, 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Ierland. Wanneer onze website wordt bezocht, wordt software gebruikt om een verbinding met de servers van TikTok tot stand te brengen om informatie over de gebruikers van de website te verkrijgen en om het gebruik van de website door de gebruikers van de website te analyseren. Deze informatie wordt onder meer gebruikt om gepersonaliseerde reclame aan TikTok-gebruikers te tonen.

Door de contractspartner worden dienstverleners in de VS ingezet.

De rechtsgrond voor de gegevensverwerking is uw toestemming, conform artikel 6 lid 1, sub a AVG. Daarnaast vindt de gegevensverwerking in de VS plaats op grond van uw toestemming, conform artikel 49 lid 1, sub a AVG. Door in te stemmen met het gebruik van cookies van deze aanbieder, stemt u ook in met de verwerking van uw gegevens in de VS, conform artikel 49 lid 1, sub a AVG.

Het privacybeleid van TikTok is beschikbaar op de volgende link: Privacybeleid | TikTok.

 

S. Marketingsamenwerkingen

1. Beschrijving en omvang van de gegevensverwerking

In het kader van marketingsamenwerkingen worden uw persoonsgegevens aan onze zakenpartner van de desbetreffende samenwerking doorgegeven voor speciale campagnes en welbepaalde doeleinden die u vooraf worden voorgesteld en uitsluitend met uw uitdrukkelijke toestemming voor dit specifieke doel, die te allen tijde kan worden herroepen.

2. Duur van opslag

Wij slaan de voor deze reclamedoeleinden verzamelde gegevens op zolang het reclamedoel bestaat, totdat wij kennis nemen van het feit dat u uw toestemming intrekt of totdat wij uw bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens voor dit doel ontvangen. De rechtmatigheid van de verwerking tot aan de intrekking van uw toestemming blijft onaangetast.

3. Rechtsgrond

Rechtsgrond voor de doorgifte is uw uitdrukkelijk toestemming, conform artikel 6 lid 1, sub a AVG.

T. Rechten van de betrokken persoon

Onder de AVG heeft u de volgende wettelijke rechten als betrokkene, voor zover van toepassing:

 • Recht op inzage in de bij ons opgeslagen gegevens, conform artikel 15 AVG.
 • Recht op correctie van onjuiste gegevens, conform artikel 16 AVG.
 • Recht op verwijderen van de bij ons opgeslagen gegevens, conform artikel 17 AVG.
 • Recht op de beperking van de verwerking van de bij ons opgeslagen gegevens, conform artikel 18 AVG.
 • recht om uw toestemming in te trekken, conform artikel 7 lid 3 AVG; dit heeft tot gevolg dat wij de gegevensverwerking die op deze toestemming berustte, voor de toekomst niet meer mogen voortzetten.
 • Recht op dataportabiliteit, conform artikel 20 AVG.
 • Recht op het indienen van een klacht bij de verantwoordelijke autoriteit, conform artikel 77 AVG, als u van mening bent dat de verwerking van de op u slaande persoonsgegevens inbreuk maakt op de voorschriften van de AVG.

Recht op bezwaar

Als uw persoonsgegevens op basis van legitieme belangen, conform artikel 6 lid 1 sub f AVG worden verwerkt, heeft u, conform artikel 21 AVG het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, als daarvoor redenen bestaan die voortkomen uit uw bijzondere situatie.

Mocht u van uw recht op bezwaar gebruik wensten te maken, dan is het voldoende een email te sturen naar [email protected]

U. Beveiliging

Uw persoonsgegevens worden op onze website door het zogenaamde SSL-beveiligingssysteem (Secure Socket Layer) via het internet overgedragen. Deze techniek biedt een hoge zekerheid en wordt daarom bijvoorbeeld ook gebruikt door banken ter bescherming van de gegevens bij internetbankieren. Wij beveiligen onze website en andere systemen met behulp van technische maatregelen tegen verlies, destructie, toegang, wijziging of verspreiding van uw gegevens door onbevoegden

V. Actualiteit en wijziging van deze privacy- en verklaring

Deze privacy- en cookieverklaring is momenteel geldig en de versie is van mei 2022. Door de verdere ontwikkeling van onze website en aanbiedingen via deze site of op grond van gewijzigde wettelijk of officiële voorschriften kan het noodzakelijk zijn deze privacy- en cookieverklaring te wijzigen. De actuele privacy- en cookieverklaring kan op elk moment op de website via https://www.telsell.com/dse door u worden opgeroepen en geprint.

Heeft u vragen?
Onze klantenservice helpt u graag verder:
―  Veilig online betalen  ―
iDEALAfterPay RivertyBancontactPayPalVISAMastercard
―  Voordelen bij Tel Sell  ―
✔ Geld terug-garantie    ✔ 30 dagen recht op retourneren    ✔ Snelle verzending
Thuiswinkel WaarborgPostNLWebwinkelkeur
―  Bekijk ons ook op  ―
FacebookInstagramYouTube

Vertrouwd bestellen bij Tel Sell part of MediaShop

* Wettelijke informatie:

Alle prijzen zijn inclusief wettelijke btw en exclusief verzendkosten. In plaats van prijzen verwijzen naar de voormalige verkoopprijs. De adviesprijs is de door de fabrikant aanbevolen verkoopprijs. Besparing in vergelijking met de door de fabrikant aanbevolen verkoopprijs.

Nieuwsbriefaanmelding: Uw persoonlijke voucher is eenmalig geldig en kan niet worden gecombineerd met andere vouchercodes, acties of kortingen. De waarde van de voucher is 5 EUR bij een minimumbestelwaarde van 30 EUR. Uitbetaling in contanten of achteraf inwisselen voor reeds gedane aankopen is niet mogelijk.