Uitzonderingen op het herroepingsrecht

Sommige producten kunnen niet herroepen worden. Hieronder vind je de uitzonderingen:

  1. Producten die door TELSELL.com tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  2. Producten die snel kunnen bederven of verouderen;
  3. Losse kranten en tijdschriften;
  4. Audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan je de verzegeling hebt verbroken;
  5. Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  6. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de klant en daarbij verklaard heeft dat hiermee het herroepingsrecht verloren gaat.
  7. Heb je een abonnement op een product afgesloten dan geldt het herroepingsrecht alleen de eerste keer dat je het product hebt ontvangen. De vervolgzendingen kunnen niet meer herroepen worden.