Algemene garantie

Garantie aanspraak
Op vrijwel al onze artikelen geven wij 1 jaar garantie mits uitdrukkelijk anders vermeld. Heb je een probleem met een product dat vermoedelijk door een fabricagefout wordt veroorzaakt laat ons dit dan altijd zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 maanden, weten. Wij zullen dan met jou het probleem proberen op te lossen. Lukt dit niet dan ontvangen wij graag het product retour en zullen wij het product proberen te repareren of je geheel kosteloos een nieuw exemplaar toesturen.

Defecten buiten de standaard garantietermijn
Ook na afloop van de garantietermijn kun je in sommige gevallen nog bij ons terecht. Mag je redelijkerwijs verwachten dat een artikel na een bepaalde periode en bij normaal gebruik nog goed zou moeten functioneren en is het defect aan het product buiten jouw schuld om ontstaan, dan zullen wij het artikel (laten) repareren of vervangen.
In deze gevallen is het soms redelijk om een deel van de kosten zelf te betalen. Bijvoorbeeld wanneer je lange tijd probleemloos van het product gebruik hebt gemaakt en de levensduur met de reparatie wordt verlengd. Of wanneer je na een lange duur van probleemloos gebruik een geheel nieuw product ontvangt. Wanneer het redelijk is een deel van de kosten aan je door te berekenen dan brengen wij je hier altijd eerst van op de hoogte.

Uitzonderingen
In onderstaande gevallen kan géén aanspraak gemaakt worden op de garantie:

  1. als het defect of de slijtage kennelijk het gevolg is van nalatig onderhoud, of als deze slijtage als normaal kan worden beschouwd;
  2. als er veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht door u of derden;
  3. als er zonder toestemming van Tel Sell veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht of reparaties zijn uitgevoerd;
  4. bij gebreken die ontstaan zijn door niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik (zoals het niet te werk gaan volgens de bijbehorende gebruiksaanwijzing, schoonmaken, bedieningsfouten, etc);
  5. beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid of bij van buiten komend onheil (zoals blikseminslag, stroomuitval, waterschade, natuurrampen, etc);
  6. als je Tel Sell niet tijdig plaats, gelegenheid of tijd geeft voor onderzoek en herstel van het gebrek;
  7. als de klant in gebreke blijft aan zijn verplichtingen te voldoen.