Privacybeleid

Persoonsgegevens

Je persoonsgegevens worden opgenomen in het TELSELL.com klantenbestand. Met je persoonsgegevens wordt bedoeld alle persoonlijke informatie, zoals bijvoorbeeld naam, adres, woonplaats, postcode, telefoongegevens, financiële gegevens, gebruikersnaam, wachtwoord en dergelijke, zoals door jou aan TELSELL.com verstrekt. Verantwoordelijk hiervoor is TELSELL.com. Je gegevens worden gebruikt voor de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de levering op basis van de door jou geplaatste order en het beheren van de daaruit voortvloeiende klantrelatie, zoals bijvoorbeeld de invordering van verschuldigde betalingen, fraudebestrijding, het gericht uitvoeren van marketingactiviteiten door TELSELL.com of door relaties van TELSELL.com via post of telefoon en het voldoen aan wettelijke verplichtingen. Indien je geen commerciële aanbiedingen van TELSELL.com of haar partners meer wenst te ontvangen, kun je dit schriftelijk, telefonisch of per e-mail kenbaar maken. Alle informatie die je vrijwillig via onze website aan ons verstrekt wordt bewaard en gebruikt ten behoeve van marketing- en servicedoeleinden. Als je ons via de website jouw postadres en/of telefoonnummer bekend maakt, kun je periodiek selectieve mailings van ons ontvangen en/of kunnen we je telefonisch benaderen met informatie over onze producten en diensten. Als je dergelijke informatie per post en/of telefoon niet wenst te ontvangen kun je contact met ons opnemen op het hieronder vermelde adres. Indien TELSELL.com de informatie die op jou betrekking heeft wil gaan gebruiken voor doeleinden die niet voorzien zijn in ons privacybeleid, dan zullen wij je hierover vooraf informeren, zodat je de gelegenheid hebt je toestemming hiervoor te weigeren.

E-mailadres

Indien je jouw e-mailadres direct aan ons opgeeft of indien dit in verband met een bestelling of een vraag aan ons wordt verstrekt, worden de gegevens bewaard. TELSELL.com gebruikt je e-mailadres voor het doel waarvoor je het verstrekt hebt. Je e-mailadres wordt alleen voor marketingdoeleinden gebruikt indien je daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven (opt-in). Je e-mailadres wordt niet verkocht of verhuurd aan derde partijen.

Wijziging gegevens

Op verzoek wordt je toegang verleend tot alle informatie die wij van jou bijhouden. Voor inzage in genoemde informatie of wijziging van jouw persoonsgegevens kun je contact met ons opnemen op het hieronder vermelde adres.

Ons correspondentieadres is:
TELSELL.com
Transistorstraat 31
1322 CK ALMERE
Nederland

Daarnaast kunt je ons op de volgende manieren bereiken:
Per telefoon(€ 0,90 p.g.) : 0900 9392 (NL) / 0900-42244 (BE)
Per fax: +31 (0)36 5362122
Per e-mail: klantenservice@telsell.com


Toepasselijkheid

Zowel dit privacybeleid als de algemene voorwaarden van TELSELL.com zijn van toepassing op elk bezoek aan onze website, elke transactie en elke overeenkomst.