Herroepingsformulier

Je hebt het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van jouw beslissing de overeenkomst te herroepen. Je kunt hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om je mededeling betreffende jouw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gedurende deze termijn kun je datgene met het product doen wat redelijkerwijs nodig is om het product te beoordelen. Het is toegestaan het product uit te proberen zoals je dat ook in een fysieke winkel zou doen. Daarbij kun je het product uit de verpakking halen, tenzij de verpakking een verzegeling bevat. Heb je meer gedaan dan nodig was om het product te proberen, dan kunnen wij je daarvoor kosten in rekening brengen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop je, of een door jouw aangewezen derde anders dan de vervoerder, het product in bezit heeft gekregen. Als je in één bestelling meerdere goederen met verschillende levertijden heeft besteld verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop je het laatste product of onderdeel hebt ontvangen.

Op het moment dat je met ons een regelmatige levering van producten bent overeengekomen (zoals een abonnement) verstrijkt de herroepingstermijn 14 dagen na de dag waarop je of een door jouw aangewezen derde anders dan de vervoerder, het eerste product fysiek in bezit krijgt.

Om gebruik te maken van uw herroepingsrecht kun je het bij de verzendbevesting meegestuurde modelformulier gebruiken of een e-mail sturen naar klantenservice@telsell.com.

Wij verzoeken je het product zoveel als mogelijk in de originele verpakking te retourneren.

Voor meer informatie over retourneren, herroepingsrecht en de kleine lettertjes verwijzen we je naar het klantenservice artikel over retourneren.

Downloads: